FAQs

Rozliczenia Self Employed, Self Assessment, Self assessment tax return

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pomiotem opodatkowania można nazwaź każdą osobę na której ciąży obowiązek odprowadzenia podatku.

 

 • Obowiązek podatkowy od dochodów powstaje w nastepujących przypadkach:
 • Jeżeli osoba przebywa w Wielkiej Brytanii więcej niż 183 dni wówczas staje się tzw. rezydentem. Obowiązek podatkowy powstaje również gdy osoba mieszka w Anglii dłużej niż 3 lata, lub gdy przebywa na terenie Uk przeciętnie powyżej 91 dni w ciągu roku przez 4 kolejne lata.
 • Rezydent przebywający w Wielkiej Brytanii co najmniej 3 lata nosi miano Ordinary Resident.
 • Jeżeli osoba urodziła się na terenie Wielkiej Brytanii otrzymuje tytuł Dominiciele.


Oto niektóre dochody podlegające opodatkowaniu

 • dochody z pracy
 • dochody ze sprzedaży nieruchomości
 • zasiłki chorobowe
 • świadczenia z tytułu niezdolności do pracy świadczone w okresie dłuższym niż 28 dni
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • świadczenia z tytułu macierzyństwa
 • emerytury
 • zyski z lokat
 • dywidendy
 • świadczenia opieki społeczne

 


Oto niektóre dochody niepodlegające opodatkowaniu:

 • świadczenia z tytułu niezdolności do pracy świadczone w okresie pierwszych 28 dni.
 • wygrane w loteriach oraz grach hazardowych
 • darowizny od członków rodziny
 • zasiłki na dzieci
 • zasiłki rodzinne
 • zasiłki mieszkaniowe