Rozliczenie podatku dla samozatrudnionych, w Anglii On-Line. Self-employed

Rozliczenie podatku dla samozatrudnionych w Anglii, Self-employed On-Line tylko £49.99


Sprawdź jakie to proste! Potrzebujesz od 15 do 30 min na zrobienie rozliczenia samemu.


Pomyśl ...

Potrzebujesz: wyciągi z banku ,certyfikaty od pracodawcy (vouchery) za okres od 05. 04. "poprzedni rok" do 06. 04. "biezacy rok", pokazujące dochód i kwotę podatku odprowadzoną za Ciebie. Oraz rachunki za wszystkie wydatki związane z biznesem. Połóż je na stole.

Weź kartkę i długopis ...

Musisz zliczyć cały dochód jaki zarobiłeś od 05. 04. "poprzedni rok" do 06. 04. "bieżący rok".

Będziesz musiał zliczyć: kwotę zarobku z certyfikatów, kwotę podatku z certyfikatów, wszystkie wpływy na konto. Nie licz benefitów, nie licz oszczędności. Sprawdź czy na koncie nie ma więcej pieniędzy niż na invoisach i certyfikatach od pracodawcy.

Teraz juz z górki

Przygotuj wszystkie rachunki za wydatki związane z biznesem. Kwoty z tych rachunków wpiszesz do formularza na następnej stronie. Wszystkie zliczone kwoty obliczą podatek do zwrotu.

Zrób kawę i naciśnij przycisk start aby rozpocząć rozliczenie podatku.

Wysłane w 48H

Nasi ksiegowi po sprawdzeniu Twojego rozliczenia podatkowego i zapłaceniu £49.99, wyślą Twoje rozliczenie podatkowe w ciągu 48 godzin do urzędu skarbowego.

Potwierdzenie złożenia rozliczenia

Otrzymasz potwierdzenie wysłania Twojego rozliczenia podatku do urzędu skarbowego na podany przez Ciebie email.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie zgłoszenia rozliczeń podatkowych online, będą przyjmowane do 30/01/ do godziny 17:00.
Rozliczenia podatkowe otrzymane po 30-stym stycznia mogą zostać nie wysłane do urzędu w terminie.

 

Biuro rachunkowe